Thursday, 20 February 2014

Cách đọc tên của viên cao ủy Pháp ở Đông Dương hồi năm 1947Tên họ đầy đủ của viên cao ủy Pháp thời đó là Emile Bollaert. Họ Bollaert đọc là /bɔ'laʁt/, có thể phiên thành Bô-la hay Bô-lác cũng được. Chữ e trong Bollaert không ứng với âm gì cả. Vì vậy không nên phiên là Bô-la-éc như sách báo ta vẫn làm suốt mấy chục năm nay.

Khó khăn gay gắt nhất là vấn đề thông tin. Lúc ấy đài thu thanh đến cả Trung ương cũng không có. Tôi nhớ mãi năm 1947, khi Pháp cử thượng sứ Bô-la-éc sang thay Đác-giăng-li-ơ, Bô-la-éc đọc bài diễn văn nổi tiếng ở Hà Đông để tuyên bố chính sách mới. Để viết bài trên báo kịp thời đập lại Bô-la-éc, anh Trường Chinh phải cho người ra phục sẵn ở Đại Từ trên trục lộ giao thông lớn, cách Quảng Nạp 28 cây số, để đón giao liên của Nha thông tin - tiền thân của TTXVN - mang toàn văn bài diễn văn nói trên thu được bằng điện đài đặt ở tận Bắc Kạn, cách Đại Từ 120 km.

No comments:

Post a Comment